Todireni, Romania

Programe și strategii proprii

Retele de canalizare și stație de epurare în comuna Todireni – finalizat


Construire centru de zi pentru copii. – finalizat


Reabilitare si dotare Scoala Cernesti – finalizat


Reabilitare și dotare Scoala Todireni – finalizat


Modernizare drumuri locale în satul Iurești comuna Todireni, jdetul Botoșani. – finalizat


Construire Pod peste râul Jijia în comuna Todireni, Județul Botoșani – finalizat


Construire pod din beton peste râul Sitna – finalizat


Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență – finalizat


Dotare cu costume populare, instrumente muzicale si echipamente tehnice – finalizat


Construire și dotare grădinită cu program normal, în localitatea Todireni, comuna
Todireni, județul Botoșani – In derulare


Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în sat Todireni, comuna Todireni, județul Botoșani – In derulare


Modernizare drumuri locale în comuna Todireni, județul Botoșani – In derulare


Modernizare drumuri sătești în comuna Todireni – finalizat


Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii cu clasele I-IV nr. 2 Todireni – In derulare


Achizitie buldoexcavator pentru Comuna TODIRENI, Judeţul Botoșani – finalizat


WiFi4EU promovarea conectivitatii la internet în comunitatile locale 

Buna integrare a comunitatilor pe piata unică digitală, acces oferit utilizatorilor la societatea gigabiților, creșterea gradului de alfabetizare digitală și completarea serviciilor publice prestate în aceste spații – In derulare


Extindere rețea de canalizare – In derulare


Dotarea centrului de zi cu aparatură specială pentru copiii cu dizabilități. – În derulare


Programul de cadastru și carte funciara – Realizarea cadastrului general al comunei Todireni – În derulare

Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență             

Acest proiect a fost realizat cu ajutorul fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurală.
Dotarea Servicului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivel de comună cu o autospecială pentru stins incendii înseamnă că siguranţa cetăţeanului din comuna noastră a crescut.
Este foarte important pentru cetățenii din comuna noastră să înțeleagă că, având în dotare această autospecială timpul de la producerea incendiului și până la sosirea mașinii de pompieri la incendiu scade foarte mult. În aceste condiții, pagubele generate de incendii sunt reduse la minim sau chiar înlăturate în totalitate.

Retele de canalizare și stație de epurare în comuna Todireni

Acest proiect a fost realizat cu ajutorul fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurală.
Comuna Todireni avea mare nevoie de un sistem centralizat de canalizare care să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor. În lipsa acestui sistem evacuarea apelor uzate provenite din gospodării se realiza la suprafața terenului, prin scurgeri la rigole, sau prin infiltrarea în sol, prin intermediul haznalelor nevidanjabile, ceea ce ducea la poluarea solului și respectiv a pânzei de apă subterană, precum și a cursurilor de apă de suprafață. Pentru eliminarea surselor de poluare era necesar și oportun
construirea unui sistem centralizat de colectare și epurare a apelor uzate menajere astfel încât să se asigure cerințele de calitate la descărcarea în emisar a acestora.
Au fost realizati 16 km de rețea de canalizare și o stație de epurare cu două module de epurare biologică (2 x 262,5mc) asigurând procesarea unui debit Q = 525 mc.

Modernizare drumuri locale în satul Iurești comuna Todireni, județul Botoșani.

Acest proiect a fost realizat cu ajutorul fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurală.
Acest drum asigură legătura dintre satul Iurești și drumul județean 297

Achizitie buldoexcavator utliaj pentru dezăpezire pentru Comuna TODIRENI, Judeţul Botoșani

Acest proiect a fost realizat cu ajutorul fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurală.
Buldoexcavatorul era o necesitate pentru comuna noastră, dar bugetul local nu putea susține și achiziționa un asemenea utilaj. Astfel prin accesarea unui proiect pe fonduri europene am reușit să-l achiziționăm. Multifuncționalitatea buldoexcavatorului îl face să fie prin natura sa un utilaj de intervenție, având un braț de excavare și o cupă de încărcat. Buldoexcavatorul achiziționat este un utilaj de construcții multifuncțional care este folosit în mai multe acțiuni și anume:
 Întreținerea și repararea drumurilor sătești și a rigolelor;
 Regularizarea pârâurilor;
 Intervenții în caz de calamități și dezastre;
 Alte intervenții legate de lucrări publice;
 Dezăpezire.

© 2023 Primăria Todireni
pencilfile-emptylicensebullhornmagnifier Sari la conținut