Todireni, Romania

Euro mobilitate și învățare în formarea vocațională

În perioada 04.11.2019-28.11.2019 elevii liceului nostru au desfășurat în Spania,în Granada, al doilea flux al Proiectului European ERASMUS+ cu titlul „Euro mobilitate și învățare în formarea vocațională”, nr. proiectului: 2018-1-RO01-KA102-047406, beneficiar Liceul Tehnologic Todireni. La această mobilitate au participat 14 elevi din clasele a X-a și a XI a –învățământ profesional, calificarea: confectioner produse textile, împreună cu doi profesori însoțitori și un profesor monitor, scopul plasamentului fiind de a oferi elevilor o alternativă validă pentru instruirea practică, pentru a crește calitatea formării profesionale, în vederea unor șanse sporite în cariera și o mai bună angajabilitate.

Pe parcursul a patru săptămâni elevii au fost repartizați la firma Ortiz Granada unde au desfășurat ore de instruire practică. Printre multiplele obiective ale acestui proiect se poate remarca dezvoltarea la elevi a unor abilități practice și competențe cheie precum lucrul în echipă, elevii și-au evaluat nivelul de pregătire în raport cu cerințele unui loc de muncă și și-au asumat responsabilitatea față de sarcina primită, condiție esențială pentru viitoarea lor formare profesională.

Erasmus + oferă șanse elevilor din învăţămânțul profesional de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită, de asemenea, dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină. Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formarecătre piaţa muncii, consolidând, în acelaşi timp, cooperarea europeană în domeniuleducaţiei şi formării profesionale.

© 2023 Primăria Todireni
pencilfile-emptylicensebullhornmagnifier Sari la conținut